Særligt tilskud til tandbehandling

Hvem kan få penge til tandbehandling?

Du kan få tilskud til tandpleje, hvis du modtager en af følgende ydelser:
• Kontanthjælp
• Uddannelseshjælp
• Integrationsydelse
• Revalideringsydelse*
• Ledighedsydelse*
• Ressourceforløbsydelse*
*Forudsætter at ydelsen ikke overstiger kontanthjælpsniveau. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl, om din ydelse er på niveau med kontanthjælpen.

Skal jeg selv betale noget?

Ja, du skal selv betale et beløb. Hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder og den ydelse, du modtager:

Er du 18-24?
Så skal du betale 600 kr. og 35% af regningen op til 10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. i alt selv.

Er du 25 år eller derover?
Så skal du årligt betale 600 kr. og 35% af regningen op til 10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. det pågældende år, men 35 % af regningen for hvert behandlingsforløb.

Er du 25-29 år og får uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg?
Er du 25-29 år og modtager du uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg, skal du alene betale 600 kr. årligt. Resten af tandplejen op til 10.000 kr får du tilskud til.

Husk hvis behandlingsforløbet strækker sig over nytår, dvs. 2 kalenderår, skal du betale den årlige egenbetaling på 600 kr. 2 gange.

Gælder det al tandbehandling?

Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder. De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling, du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

Eksempel på samlet behandlingsforløb:
Du har brug for en tandrensning og har desuden hul i en kindtand. Hullet er så stort, at det kræver en rodbehandling, og at tanden får sat en krone på. Du skal altså til tandlæge flere gange, men der er stadig kun tale om ét samlet behandlingsforløb.

Skal kommunen godkende behandlingen?

Så længe det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal kommunen ikke godkende behandlingen inden behandlingens start (forhåndsgodkendelse). Hvis beløbet til gengæld overstiger 10.000 kr., skal det godkendes hos kommunen inden behandlingen. Denne forhåndsgodkendelse gælder dog i 2 måneder, uanset om ansøgeren ikke længere tilhører den berettigede personkreds.

Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen forhåndsgodkendelse hos kommunen, så længe hvert behandlingsforløb maksimalt koster 10.000 kr.

Hvordan gør jeg?

• Bed din kommune om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser. En mail fra kommunen er nok.
• Ring til en tandlæge og bestil tid.
• Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk dokumentationen fra kommunen.

Det er altid en god idé at søge om hjælp, før du går i gang med behandlingen.

Du kan i øvrigt søge om hjælp til dækning af det, du selv skal betale af regningen. I så fald skal kommunen forhåndsgodkende behandlingen. Vær dog forberedt på, at sagsbehandlingen kan være langvarig.